In-House Training at Enterprises' Places

Đào tạo cụ thể từng bị trí công việc theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Đối tượng học tập

 • Học viên là nhân viên của doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về chuyên môn hiện tại hoặc mở rộng sang các chuyên môn liên quan;
 • Học viên là nhân viên tân tuyển, được công ty yêu cầu cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ưng yêu cầu công việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;
 • Các cán bộ đang công tác trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhu cầu am hiểu, theo dõi nghiệp vụ để giám sát công việc của nhân viên phục vụ yêu cầu quản trị.

2. Mục tiêu đào tạo

 • Thực hiện thành thục các nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu một lô hàng;
 • Giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong chuyên môn xuất nhập khẩu;
 • Học viên là nhân viên tân tuyển có thể loại bỏ bỡ ngỡ và bắt tay ngay vào công việc mà không cần đào tạo lại.

3. Tổng thời lượng đào tạo:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung chương trình các khóa đào tạo như bên dưới:

 • Khóa đào tạo Nghiệp vụ xuất nhập khẩu tổng hợp;
 • Khóa đào tạo chuyên sâu Chuyên viên Mua bán hàng hóa quốc tế;
 • Khóa đào tạo chuyên sâu Chuyên viên theo dõi đơn hàng quốc tế;
 • Khóa đào tạo chuyên sâu Chuyên viên Kinh doanh cước vận tải quốc tế;
 • Khóa đào tạo chuyên sâu Chuyên viên chứng từ và khai hải quan;
 • Khóa đào tạo Tiếng Anh thương mại;

* Nội dung các chương trình đào tạo trên đây có thể linh động tùy chỉnh tùy theo yêu cầu về mặt thời gian, chi phí và yêu cầu chuyên môn của quý doanh nghiệp *

Xem thêm: Hoạt động đào tạo của SIMEX tại Liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa

Related article
General Foreign Trade Techniques
View: 26755 General Foreign Trade Techniques

Master the knowledge on import-export field just in 02 months

View details
Intensive training on International Sales; Purchase; and Merchandising
View: 13011 Intensive training on International Sales;...

To become a professional excellent sales/purchasing staff and...

View details
Intensive training on Contract Administrative Assistant
View: 12066 Intensive training on Contract Administrative...

To become an excellent administration & customer service staff...

View details
Intensive training on Documentary and Customs Clearance Executives
View: 15208 Intensive training on Documentary and Customs...

Be confident to arrange documents and customs declaration with 40...

View details
Intensive training on International Freight Sales
View: 11771 Intensive training on International Freight Sales

To become an excellent freight sales staff after 01 month

View details
Intensive training on English for International Business
View: 6736 Intensive training on English for International...

Using English professionally in international business

View details
In-House Training at Enterprises' Places
View: 3646 In-House Training at Enterprises' Places

Đào tạo cụ thể từng bị trí công việc theo yêu...

View details
Seminar on special topics
View: 3262 Seminar on special topics

View details
Sign up for the course today to receive many attractive favors Register now