ĐÀM VĂN ẤT

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
ĐÀM VĂN ẤT
"NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG LÀ MỘT NGHỀ VẤT VẢ NHƯNG LUÔN HỌC HỎI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ."

Chuyên viên Đàm Văn Ất

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay