Merchandiser - Quản lý đơn hàng Quốc tế

Trở thành Chuyên viên Merchandiser - Quản lý đơn hàng quốc tế xuất sắc chỉ trong 40 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN MERCHANDISER - QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ

1. Đối tượng học tập

 • Học viên đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ Merchandiser - Quản lý đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Học viên có am hiểu cơ bản về lĩnh vực ngoại thương, xuất nhập khẩu, logistics hoặc đã tham gia khoá học tổng hợp của trung tâm SIMEX, nay muốn tham gia thêm khoá học cấp độ chuyên sâu mảng Merchandiser - Quản lý đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Học viên là sinh viên năm cuối các trường đại học khối quản trị kinh doanh, ngoại thương, xuất nhập khẩu, logistics cần tiếp cận công việc thực tế và kiểm chứng lý thuyết đã học trong lĩnh vực này;
 • Các cán bộ ngành ngoại thương có nhu cầu am hiểu, theo dõi nghiệp vụ để giám sát công việc của nhân viên, phục vụ yêu cầu quản trị tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

2. Mục tiêu đào tạo

 • Thực hiện thành thục các chứng từ và thao tác nghiệp vụ trong việc triển khai hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.
 • Xử lý và giải quyết triệt để các vấn đề chuyên sâu trong việc triển khai hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.
 • Học viên có thể tự tin ứng tuyển ngay vào vị trí Nhân viên Merchandiser - Quản lý đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu mà không cần đào tạo lại tại doanh nghiệp;

Chương trình được thiết kế làm 02 phần nhằm giúp người học am hiểu tận tường từng vị trí công việc. Phần thứ 1 gồm 05 buổi học đầu tiên dành cho nhân viên theo dõi đơn hàng bên phía người xuất khẩu, phần thứ 2 gồm 05 buổi học kế tiếp dành cho nhân viên theo dõi đơn hàng nhập khẩu. 

 

Xem Lịch khai giảng

Xem Học Phí

Xem Thông tin giảng viên

Xem Các khóa học khác

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Thực hành kiểm tra một Đơn đặt hàng và xác nhận bán hàng;
 • Thực hành soạn thảo hợp đồng ngoại thương sau khi chốt đơn hàng;
 • Thực hành kiểm tra và tu chỉnh một hợp đồng ngoại thương do đối tác soạn;
 • Thực hành viết một email đốc thúc việc thanh toán từ khách hàng (mở L/C, T/T advanced…)

Các vấn đề về mẫu hàng:

 • Thực hành viết một email trao đổi với khách hàng về mẫu mã;
 • Hối thúc duyệt mẫu;
 • Thực hành khai AWB qua phần mềm của Fedex, DHL… để gửi mẫu;
 • Thực hành viết một email làm việc/xác nhận làm mẫu với nhà máy;
 • Thực hành lập file theo dõi mẫu;

Theo dõi Booking Note

 • Thực hành viết một email book containers.
 • Thực hành kiểm tra một booking note và deal với hãng tàu chỉnh sửa booking note.
 • Thực hành viết một email yêu cầu người mua gửi S/I, kiểm tra S/I;
 • Thực hành lập file Ghi nhận và Theo dõi công nợ cước với forwarder/hãng tàu.

Mua bảo hiểm cho lô hàng (nếu có):

 • Thực hành viết một email mua bảo hiểm cho lô hàng;
 • Thực hành kiểm tra một chứng thư bảo hiểm;
 • Thực hành chuẩn bị một bộ hồ sơ giúp người mua đòi bảo hiểm bồi thường;

Làm việc với nhà máy, công ty kiểm định, công ty hun trùng, trucking để triển khai làm hàng và đóng hàng.

 • Thực hành soạn một Lệnh Xản Xuất/Lệnh Xuất Kho
 • Thực hành soạn Yêu cầu mua nguyên phụ liệu, bao bì. Phối hợp với các bên liên quan theo dõi bao bì, nguyên liệu về. Gửi và theo dõi duyệt bao bì với khách hàng.
 • Thực hành viết email lên lịch kiểm hàng, book lịch kiểm hàng với bên kiểm định và nhà máy;
 • Thực hành viết email lên lịch hun trùng, book lịch hun trùng với công ty hun trùng và nhà máy.
 • Thực hành viết email liên hệ đặt xe đầu kéo/xe tải từ hãng trucking;
 • Thực hành viết email giải quyết các tình huống phát sinh về chất lượng hàng trước và trong và sau khi đóng hàng: liên quan đến trucking lấy rỗng, chất lượng hàng, bao bì không đạt…
 • Thực hành Lập báo cáo đóng hàng/Báo cáo kiểm hàng gửi khách;
 • Thực hành viết email đôn đốc thanh toán trước giao hàng (nếu có);
 • Thực hành soạn, gửi chi tiết B/L, khai VGM cho hãng tàu;
 • Thực hành kiểm tra B/L draft và các bước xác nhận B/L từ các bên; Thực hành chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra và gửi chứng từ nháp cho khách hàng
 • Thực hành soạn một Uỷ quyền cho đại lý FWD lấy B/L gốc;
 • Thực hành Trace and track để biết hành trình lô hàng sau khi gửi;
 • Thực hành viết email hối thúc thanh toán trước khi giải phóng hàng/gửi bộ chứng từ (nếu có);
 • Thực hành kiểm tra một Uỷ nhiệm chi/Thông báo tiền về từ khách hàng

Các công việc khi hàng đến cảng đích

 • Làm việc với các bên để Release hàng nếu dùng B/L surrendered hoặc SWB;
 • Rà soát và gửi chứng từ gốc cho khách;
 • Thực hành viết email giải quyết khiếu nại từ khách hàng liên quan đến chất lượng hàng
 • Theo dõi công nợ trả sau (nếu có)

Các công việc liên quan khác

 • Hỗ trợ nhân viên sales sắp xếp khách thăm văn phòng, thăm nhà máy, làm các file báo cáo công việc/báo cáo doanh số…
 • Thực hành lập và cập nhập một file quản lý chung các đơn hàng từ lúc tiếp nhận đặt hàng đến lúc kết thúc thanh toán.
 • Thực hành lập và cập nhật một file theo dõi công nợ.
 • Thực hành lập một hối phiếu theo phương thức T/T, nhờ thu, L/C:
 • Thực hành lập Invoice, Packing List chuẩn mực;
 • Thực hành kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ do bên thứ 3 cấp như: B/L, C/O, C/Q, C/I…
 • Thực hành soạn một Đơn đặt hàng;
 • Thực hành soạn thảo hợp đồng ngoại thương sau khi chốt đơn hàng;
 • Thực hành kiểm tra và tu chỉnh một hợp đồng ngoại thương do đối tác soạn;
 • Thực hành viết một email giải thích việc chậm thanh toán từ khách hàng (chậm mở L/C, chậm chuyển tiền T/T advanced…);
 • Thực hành lập một Yêu cầu/Đề nghị mở L/C đến ngân hàng;
 • Thực hành kiểm tra nội dung một L/C.

Các vấn đề về mẫu hàng

 • Thực hành viết một email trao đổi với người bán về mẫu mã. Hối thúc gửi mẫu
 • Thực hành lập file theo dõi mẫu;
 • Thực hành viết một email book containers.
 • Thực hành kiểm tra một booking note và deal với hãng tàu chỉnh sửa booking note.
 • Thực hành soạn và gửi S/I cho người bán;
 • Thực hành lập file Ghi nhận và Theo dõi công nợ cước với forwarder/hãng tàu.
 • Thực hành viết một email mua bảo hiểm cho lô hàng;
 • Thực hành kiểm tra một chứng thư bảo hiểm;
 • Thực hành chuẩn bị một bộ hồ sơ đòi bảo hiểm bồi thường;
 • Ghi nhận và theo dõi công nợ với công ty bảo hiểm (nếu có).
 • Gửi yêu cầu về markca và theo dõi duyệt bao bì từ người bán hoặc triển khai việc gửi bao bì cho người bán.

 

 • Thực hành viết email giải quyết các tình huống phát sinh từ phía người bán về chất lượng hàng trước và trong và sau khi đóng hàng: liên quan đến trucking lấy rỗng, chất lượng hàng, bao bì không đạt…
 • Thực hành kiểm tra một Báo cáo đóng hàng/Báo cáo kiểm hàng do người bán soạn;
 • Thực hành viết email giải thích việc chậm thanh toán trước giao hàng (nếu có);
 • Thực hành kiểm tra và xác nhận B/L nháp;
 • Thực hành kiểm tra bộ chứng từ nháp do người bán gửi;
 • Thực hành Trace and track để biết hành trình lô hàng sau khi gửi;
 • Thực hành viết email giải thích việc chậm thanh toán trước khi người bán giải phóng hàng/gửi bộ chứng từ (nếu có);
 • Thực hành đọc một N/A;
 • Thực hành viết email yêu cầu giải phóng hàng Release hàng nếu dùng B/L surrendered (hoặc SWB);
 • Hối thúc người bán gửi chứng từ gốc;
 • Theo dõi công nợ trả sau (nếu có)
 • Phối hợp với phòng XNK hoặc Dịch vụ thuê ngoài để làm thủ tục hải quan và nhận hàng.
 • Theo dõi/kiểm soát freetime đầu đến. Kiểm tra chất lượng hàng về.
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 • Phối hợp công việc với bộ phận kinh doanh nội địa hoặc bộ phận sản xuất.

Các công việc khác:

 • Hỗ trợ nhân viên thu mua sắp xếp nhà cung cấp ghé thăm văn phòng, làm các file báo cáo công việc/báo cáo doanh số…
 • Thực hành lập và cập nhập một file quản lý chung các đơn hàng từ lúc đặt hàng đến lúc kết thúc thanh toán.
 • Thực hành lập và cập nhật một file theo dõi công nợ.
 • Thực hành kiểm tra một hối phiếu theo phương thức nhờ thu, L/C:
 • Thực hành kiểm tra Invoice, Packing List chuẩn mực;
 • Thực hành kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ do bên thứ 3 cấp như: B/L, C/O, C/Q, C/I…
 • Chỉnh sửa các chứng từ trong buôn bán ba bên: INV, P/L, SWITCH B/L, C/O...
 • Tổng kết, hướng dẫn viết CV và chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn
Bài viết liên quan
Nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp
Lượt xem: 13523 Nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp

Hoàn thiện kiến thức Nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu chỉ trong 02 tháng

Xem chi tiết
Bán hàng Quốc Tế (International Sales) và Thu mua Quốc tế (Purchasing)
Lượt xem: 5245 Bán hàng Quốc Tế (International Sales) và Thu mua Quốc tế (Purchasing)

Trở thành nhân viên bán hàng quốc tế và thu mua quốc tế xuất sắc trong 40 giờ

Xem chi tiết
Chứng từ Xuất nhập khẩu và Khai báo Hải quan
Lượt xem: 7648 Chứng từ Xuất nhập khẩu và Khai báo Hải quan

Tự tin chuẩn bị bộ chứng từ và khai hải quan với 40 giờ đào tạo thực tế

Xem chi tiết
Sales Logistics và Sales Cước Vận tải Quốc Tế
Lượt xem: 5589 Sales Logistics và Sales Cước Vận tải Quốc Tế

Trở thành nhân viên kinh doanh logistics và cước xuất sắc sau 01 tháng

Xem chi tiết
Tiếng Anh Thương Mại
Lượt xem: 2206 Tiếng Anh Thương Mại

Chuyên sâu đào tạo tiếng Anh trong giao dịch thương mại quốc tế

Xem chi tiết
Đào tạo theo đặt hàng tại Cơ Quan, Doanh Nghiệp
Lượt xem: 1102 Đào tạo theo đặt hàng tại Cơ Quan, Doanh Nghiệp

Đào tạo cụ thể từng bị trí công việc theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp

Xem chi tiết
Hội thảo chuyên đề
Lượt xem: 972 Hội thảo chuyên đề

Kênh chia sẻ kinh nghiệm làm việc hiệu quả

Xem chi tiết
Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay
daotao@simex.edu.vn
Đăng ký

0327567988

1