Khóa học cùng chuyên gia

CẤP ĐỘ 3 - ĐẶT HÀNG RIÊNG

Đây là cấp độ đặc biệt chuyên sâu, được thiết kế theo đặt hàng riêng của doanh nghiệp, giảng dạy In-house hoặc các khoá 1-kèm-1 cho cá nhân. Đào tạo tập huấn cán bộ, chủ doanh doanh nghiệp tại các sở ban ngành, trường đại học, tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, SIMEX có thể thực hiện khoá học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

Ở cấp độ này, SIMEX đã có kinh nghiệm triển khai các khoá đặc biệt chuyên sâu cho các khách hàng của chúng tôi, như sau:

BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex