SIMEX TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CAO CẤP DO DỰ ÁN READY TO EXPORT CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ LAN TẠI VIỆT NAM

Tháng 10/2022, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất nhập khẩu Sài Gòn SIMEX và Thầy Lê Sài Gòn (giám đốc Trung tâm) tiếp tục được lựa chọn làm Chuyên gia đào tạo cao cấp mảng Thương Mại Quốc tế và Đầu tư - Senior Trainer và Cố vấn doanh nghiệp hậu Đào tạo - Business Mentor after Training, để đào tạo và cố vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong khuôn khổ Dự án READY TO EXPORT.
 
Trung tâm SIMEX cũng được lựa chọn là Đối tác cố vấn (Mentoring Agency) và cung cấp khoá học nghiệp vụ cho khối doanh nghiệp phía Việt Nam.
 
READY TO EXPORT được thực hiện nhằm để thúc đẩy sự thành công trên thị trường quốc tế của các công ty Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) đã thành lập một chương trình kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) trong việc tiếp cận thị trường quốc tế: Sẵn sàng xuất khẩu (R2E). Chương trình được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan và hướng đến Doanh nghiệp ở ba lĩnh vực: Nông sản, Nhà vườn và Sản xuất. Những DNVVN được chọn sẽ có thể tham gia chương trình chuyên sâu hoàn toàn miễn phí và kéo dài 8 tháng để hoàn thành.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đăng ký tham gia chương trình này sẽ được diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, tại 5 thành phố lớn nhất của Việt Nam.
 
Mục tiêu dài hạn của chương trình R2E là mong muốn được nâng cao năng lực của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (DNVVN) để trở thành những đối tác lâu dài trong chuỗi giá trị Doanh Nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Doanh nghiệp Hà Lan và Doanh Nghiệp đa quốc gia (MNE). Xây dựng các đối tác thương mại SME Việt Nam cạnh tranh đáng tin cậy.

Mục tiêu ngắn hạncủa chương trình R2E là giúp các DNVVN của Việt Nam thành công trong việc mở rộng hoạt động, cả trên phạm vi quốc tế và trở thành đối tác giá trị cao cho các công ty FDI và MNE.

Tin bài: Xuân Kiều
Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay