Khóa học cùng chuyên gia

Allowed time/Laytimes/Laydays trong hợp đồng thuê tàu chuyến

Có thể quy định chính xác một ngày, hoặc quy định trong một khoảng cố định, hoặc quy định sau. Dĩ nhiên, người thuê muốn tàu đến chính xác ngày còn hãng tàu thì muốn thời gian tàu đến cảng để bốc linh động hơn.

MỤC LỤC

  1. Quy định về thời gian tàu đến cảng để bốc hàng

  Có thể quy định chính xác một ngày, hoặc quy định trong một khoảng cố định, hoặc quy định sau. Dĩ nhiên, người thuê muốn tàu đến chính xác ngày còn hãng tàu thì muốn thời gian tàu đến cảng để bốc linh động hơn.

  Trong một vài trường hợp, người thuê cần gửi hàng gấp/rất gấp và con tàu đang sẵn sàng, hai bên có thể thoả thuận đặc biệt như:

  • Prompt: tàu sẽ đến cảng bốc hàng trong một vài ngày sau khi ký hợp đồng.
  • Promptismo: tàu sẽ đến cảng bốc ngay trong ngày ký hợp đồng.
  • Spot promt: tàu sẽ đến cảng bốc một vài giờ sau khi ký hợp đồng.

  Theo thông lệ và một số luật định, nếu tàu đến trước thời gian bốc hàng quy định, người thuê tàu không nhất thiết phải giao hàng; nếu người thuê bắt đầu thực hiện việc giao hàng lúc tàu đến sớm như vậy, thì thời gian làm hàng sẽ bắt đầu được tính. Nếu, tàu đến mà chưa có hàng để giao thì số ngày tàu phải chờ đợi sẽ tính vào thời gian làm hàng.

  Để bảo vệ quyền lợi của mình. Một số chủ hàng thoả thuận về ngày huỷ hợp đồng nếu tàu không đến bốc hàng vào ngày đã thoả thuận. Vì chủ hàng phải chịu phí lưu bãi ở cảng. Trong thực tế, chủ hàng thực sự cần tàu nên sẽ linh động thoả thuận, tuỳ trường hợp.

  • “LAYCAN: 20th Jan 2018”. Nếu tàu không đến ngày đó thì huỷ hợp đồng ngay ngày đó.
  • “LAYCAN: 20th – 23rd Jan 2018”. Nếu tàu không đến ngày 20th thì đợi thêm và hết ngày 23 sẽ huỷ hợp đồng.

  Laycan = Laydays/Cancelling date = Ngày tàu đến/Huỷ hợp đồng.

  Một vài hợp đồng gộp chung vào để ghi như trên, nhưng cũng có những hợp đồng, để cho rõ ràng, hai bên tách ra làm hai nội dung riêng biệt.

  Lưu ý: Thuật ngữ Laydays ngoài cách hiểu là ngày tàu đến như trên, còn một cách hiểu là: số ngày mà hãng tàu dành cho việc bốc/dỡ hay thời gian bốc/dỡ. Laydays = laytime.

  2. Quy định về thời gian bốc, dỡ và thưởng phạt bốc, dỡ

  Hai bên thoả thuận “thời gian cho phép ” (Allowed time/Laytimes/Laydays for loading and discharging) dành cho việc bốc hàng và việc dỡ hàng. Thường tính bằng ngày.

  Nếu người đi thuê tàu hoàn thành công việc bốc hàng hoặc dỡ hàng sớm hơn thời gian cho phép, thì được hưởng tiền thưởng bốc hoặc dỡ hàng nhanh (Despatch money).

  Ngược lại, người đi thuê tàu hoàn thành công việc bốc hoặc dỡ hàng chậm hơn thời gian cho phép, thì bị phạt bốc dỡ hàng chậm (Demurrage).

  Hai bên có thể quy định:

  Allowed time có thể quy định riêng cho việc bốc hàng và riêng cho việc dỡ hàng, tức là tính thưởng phạt riêng cho từng cảng; hoặc quy định thời gian cho phép chung cả bốc hàng và dỡ hàng, tức là sau khi hoàn thành việc dỡ hàng mới tính thưởng phạt.

  Cách tính Allowed time tách riêng ra như vậy gọi là Separate Laydays:

  Ví dụ 1.a, hợp đồng ghi: “Cargo to be loaded at rate of 5,000 MTs and discharged at the rate of 4,500 MTs per weather working days of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted, unless used = WWDSHEXUU.

  Cách tính Allowed time gộp chung gọi là Reversible Laydays:

  Ví dụ 2.a, hợp đồng ghi: “Cargo to be loaded and discharged at rate of 5,000 MTs per weather working days of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted, unless used = WWDSHEXUU.

  Cách quy định gộp chung có lợi hơn cho người thuê tàu. Vì nếu sử dụng không hết số ngày bốc hàng được cho ở cảng bốc, người thuê tàu có thể dùng nó bù trừ sang cho số ngày dỡ hàng ở cảng dỡ. Khi đó, hãng tàu sẽ tính thưởng/phạt dựa trên Số ngày sau khi đã bù trừ ở hai đầu (All time saved at both ends).

  Allowed time là một khoản thời gian cố định, tính thưởng phạt dựa trên tổng số ngày; hoặc quy định mức bốc dỡ trung bình (loading/and/disharging rate) cho cả tàu trong một ngày, tính thưởng phạt dựa trên một ngày. Các quy định theo tổng số ngày có lợi hơn cho người thuê tàu.

  Tức là, thay vì ghi như ví dụ 1.a (là theo mức bốc dỡ từng ngày), ta có thể có ví dụ 1.b (theo tổng số ngày) như sau:

  “Cargo to be loaded in 10 weather working days of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted, unless used (WWDSHEXUU) at loading port and discharged in 12 WWDSHEXUU at discharging port.

  Thay vì ghi như ví dụ 2.a (là theo mức bốc dỡ từng ngày), ta có thể có ví dụ 2.b (theo tổng số ngày) như sau:

  “Cargo to be loaded and discharged in 22 weather working days of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted, unless used (WWDSHEXUU).

  Như vậy, có thể thấy, cách ghi 1.a là cách ghi có lợi nhất cho hãng tàu; và cách ghi 2.b là cách ghi có lợi nhất cho người thuê tàu.

  Mốc để tính Allowed Time/Laytime/Laydays

  Cách tính phụ thuộc vào thoả thuận giữa người thuê và người cho thuê tàu. Nhưng theo nhiều tập quán, laytime thường tính từ lúc hãng tàu trao NOR – Notice of Readiness – Thông báo Sẵn sàng cho hai người XK/người XK. Cần phân biệt NOR và N/A – Notice of Arrival.

  • N/A thường được hãng tàu gửi cho người XK/NK 3-5 ngày trước khi tàu cập cảng để người XK/người NK chuẩn bị cho việc bốc/dỡ hàng.

  • Còn NOR là hãng tàu báo rằng đã sẵn sàng cho việc bốc/dỡ tại cảng đi/cảng đến.

  Laytime tính dựa theo NOR, không tính theo N/A. Theo hợp đồng thuê tàu chuyến mẫu GENCON:

  • Nếu NOR được hãng tàu trao và chấp nhận trước 12h trưa, Laytime sẽ tính từ 13h cùng ngày

  • Nếu NOR được hãng tàu trao và chấp nhận trước từ 13h chiều đến hết giờ làm việc buổi chiều ngày hôm nay, Laytime sẽ tính từ 6h sáng ngày hôm sau.

  Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex