Khóa học cùng chuyên gia

Quy trình phát hành B/L của hãng tàu

Hãng tàu làm Draft B/L và gửi cho shipper xác nhận thông tin trên B/L; Hãng tàu cấp B/L gốc giao cho shipper

MỤC LỤC

  1. Hãng tàu làm Draft B/L và gửi cho shipper xác nhận thông tin trên B/L

  • Dựa vào Chi tiết B/L mà shipper đã gửi, hãng tàu sẽ tiến hành làm B/L nháp, và gửi cho shipper xác nhận thông tin.

  • Shipper kiểm tra thông tin đồng thời gửi B/L nháp này cho người NK kiểm tra và xác nhận B/L này (quan trọng nhất là xác nhận thông tin của Consignee và Noify Party).

  • Shipper tuyệt đối chi được xác nhận B/L nháp với hãng tàu sau khi có sự xác nhận từ phía người NK.

  • Việc xác nhận của shipper với hãng tàu thường phải diễn ra trễ nhất là 01 ngày trước ngày tàu chạy.

  • Nếu shipper không xác nhận/hoặc không kịp xác nhận, hãng tàu hiển nhiên xem thông tin trên B/L nháp là thông tin chính xác cuối cùng. Bất kể yêu cầu tu chỉnh nào phát sinh sau ngày tàu chạy đều phát sinh chi phí, gọi là phí tu chỉnh B/L.

  2. Hãng tàu cấp B/L gốc giao cho shipper

  • Sau khi shipper giao hàng ra cảng/lên tàu, hãng tàu sẽ cấp B/L gốc cho shipper (việc dùng B/L gốc hay Surrendered B/L hay SWB sẽ được trình bày trong phần phân loại B/L).
  • Thời gian cấp B/L gốc là ngay hoặc sau ngày tàu chạy 01 ngày.
  • Shipper trực tiếp lên văn phòng hãng tàu đóng các khoản phí:
  • Phí phát hành B/L gốc;
  • Cước phí, phí THC đầu bốc hoặc cả THC đầu dỡ (nếu có – tuỳ Điều kiện Incoterms)
  • Nếu quy trình mua bán cước có sự xuất hiện của FWD thì người đóng các phí này là FWD (FWD sau đó thu lại shipper trong giá cước). Nguyên tắc, hãng tàu chỉ giao B/L gốc cho shipper. Tuy nhiên, do FWD có quan hệ mua bán cước với hãng tàu chứ, nên hãng tàu sẽ giao B/L thông qua FWD chứ không giao trực tiếp cho Consignee. Khi đó, FWD muốn lấy B/L gốc giúp shipper thì phải xuất trình cho hãng tàu:

  • Uỷ quyền lấy B/L từ shipper,
  • Yêu cầu giao B/L gốc do shipper làm theo mẫu của hãng tàu
  • Yêu cầu giao B/L gốc do FWD làm theo mẫu của hãng tàu

  … hãng tàu mới giao B/L gốc cho FWD. Sau đó, FWD gửi B/L gốc cho Consignee.

  Bill of landing

  Ảnh: Một Bill of landing 

  Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex