Khóa học cùng chuyên gia

Vận Đơn Đích Danh (Straight B/L = Named B/L); Vận Đơn Vô Danh Hay Vận Đơn Người Cầm (Nameless B/L = Bearer B/L)

Nếu phân chia liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng vận đơn, có: vận đơn đích danh, vận đơn vô danh và vận đơn theo lệnh. Trước hết, đây phải là vận đơn gốc, và sự khác nhau theo cách phân chia này là nằm ở ô Consignee.

MỤC LỤC

  Nếu phân chia liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng vận đơn, có: vận đơn đích danh, vận đơn vô danh và vận đơn theo lệnh. Trước hết, đây phải là vận đơn gốc, và sự khác nhau theo cách phân chia này là nằm ở ô Consignee.

  1. Vận đơn đích danh - Straight Bill of Lading - Named Bill of Lading

  Là vận đơn mà ở mục Consignee ghi đích danh tên, địa chỉ của người nhận hàng. Chỉ có người nhận hàng có tên ghi trên vận đơn mới được nhận hàng, không ai khác có thể nhận được hàng.

  Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng được nữa.

  Hoặc, đây là vận đơn theo lệnh (ở mặt trước) nhưng lại được ký hậu đích danh.

  van don dich danh Straight Bill of Lading - Named Bill of Lading

  Ảnh: Vận đơn đích danh là vận đơn ở Ô consignee ghi đích danh tên người nhận hàng

  2. Vận đơn vô danh - Nameless Bill of Lading - To Bearer Bill of Lading

  Hay vận đơn người cầm To Bearer B/L

  Vận đơn vô danh (To bearer B/L) là loại vận đơn mà:

  • Ở ô Consignee ghi không ghi gì cả hoặc ghi chữ: “nameless = vô danh”,

  • Hoặc: đây là vận đơn Theo Lệnh (ở mặt trước) nhưng được ký hậu để trống (không ghi rõ ai là người nhận hàng/hưởng lợi tiếp theo).

  3. Vận đơn theo lệnh - To order Bill of Lading - Endorsed Bill of Lading

  Mời độc giả xem ở phần Vận đơn theo Lệnh

  ​​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex