Vận tải hàng hoá quốc tế

Tàu Chợ (Tàu Liner) Là Gì?
Sự khác nhau giữa NVOCC và Freight Forwarder
Vì sao nên chọn Freight Forwarder thay vì hãng tàu
Vận đơn Bill of Lading (B/L) là gì?
Chức năng của một vận đơn đường biển Bill of Lading
Nội Dung Của Một Vận Đơn Bill Of Lading B/L
Vận Đơn Gốc (Original B/L) - Vận Đơn Copy (Copy B/L) - Vận Đơn Nháp (Draft B/L)
Vận Đơn Đi Thẳng Direct B/L Và Vận Đơn Chở Suốt Through B/L
Vận Đơn Sạch/Không sạch Clean(Perfect)/Unclean(Imperfect) B/L
On Board Bill of Lading B/L và Received for Shipment B/L
Vận Đơn Đích Danh (Straight B/L = Named B/L); Vận Đơn Vô Danh Hay Vận Đơn Người Cầm (Nameless B/L = Bearer B/L)
Vận đơn theo lệnh To-order B/L và cách sử dụng
Phân biệt, mục đích và cách sử dụng House B/L và Master B/L
Surrendered Bill of Lading B/L hay Telex Released B/L
Sea Way Bill, Way Bill, SWB, Express Release Bill
Nghiệp vụ switch B/L và việc sử dụng Switched B/L trong buôn bán ba bên
Một số loại vận đơn ít gặp trong thuê tàu
Làm sao để check lịch tàu
Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay