Khóa học cùng chuyên gia

D/A = Documents Against Acceptance: Ký Chấp Nhận Nợ Hối Phiếu Để Được Nhận Chứng Từ

‘Ký chấp nhận nợ hối phiếu để được nhận chứng từ’ Phương thức này là áp dụng cho thời hạn thanh toán là trả chậm (late payment). Ghi trên hợp đồng: “Payment mode/method: D/A with at 60 days sight Bill of Exchange” Người XK thường sẽ phát hành Hối phiếu có kỳ hạn/trả chậm (Usance Bill of Exchange).

MỤC LỤC

  D/A - DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE

  ‘Ký chấp nhận nợ hối phiếu để được nhận chứng từ’

  Phương thức này là áp dụng cho thời hạn thanh toán là trả chậm (late payment).

  Ghi trên hợp đồng: “Payment mode/method: D/A with at 60 days sight Bill of Exchange”

  Người XK thường sẽ phát hành Hối phiếu có kỳ hạn/trả chậm (Usance Bill of Exchange).

  Diễn giải quy trình thanh toán như sau:

  • Người XK giao hàng cho người NK

  • Người XK lập Bộ chứng từ hàng hoá + Chỉ thị nhờ thu + Hối phiếu trả chậm gửi cho Ngân hàng của người XK.

  Bước này ngân hàng phải giúp người XK kiểm tra sơ bộ chứng từ, tư vấn tu chỉnh chứng từ nếu cần thiết. Nhưng đây là nghĩa vụ không bắt buộc của ngân hàng.

  • Ngân hàng của người XK gửi Bộ chứng từ hàng hoá + Chỉ thị nhờ thu + Hối phiếu cho ngân hàng của người NK.

  • Ngân hàng của người NK gửi bản scan/email của Bộ chứng từ hàng hoá + Chỉ thị nhờ thu + Hối phiếu cho người NK biết

  • Người NK đến ngân hàng của người NK để ký Chấp nhận lên tờ Hối phiếu. Sau đó, Ngân hàng của người NK giao chứng từ gốc cho người NK.

  • Ngân hàng của người NK chuyển tờ hối phiếu đã được ký chấp nhận cho ngân hàng của người XK.

  • Ngân hàng của người XK chuyển tờ hối phiếu đã được ký chấp nhận cho người XK.

  • Đáo hạn thanh toán, người XK gửi tờ hối phiếu này cho Ngân hàng của người XK, ngân hàng này gửi hối phiếu này cho ngân hàng của người NK, người NK nhìn thấy hối phiếu đến hạn thanh toán thì phải trả tiền cho người XK thông qua ngân hàng của người NK và ngân hàng của người XK.

  ​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex