Khóa học cùng chuyên gia

Thư Tín Dụng Dự Phòng (Stand – By L/C)

Trong một số trường hợp kinh doanh, L/C đã được mở, người XK đã nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền ứng trước của người NK, nhưng lại không thể hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ giao hàng. Khi đó rủi ro thuộc về người NK (tốn phí mở L/C, mất tiền đặt cọc…). Để đảm bảo quyền lợi cho người nhập khẩu tránh trường hợp này, người NK yêu cầu người XK hãy mở một L/C dự phòng tại ngân hàng Thông Báo. Tức L/C dự phòng này được mở bởi ngân hàng Thông báo (ngân hàng của người XK). Trong đó, L/C này cam kết Ngân hàng mở thư tín dụng dự phòng (tức ngân hàng của người XK) sẽ thanh toán tiền đền bù thiệt hại (tiền đặt cọc, tiền ứng trước và chi phí mở L/C, thậm chí là những thiệt hại do khoản tiền phạt mà đối tác của người NK đã phạt họ) cho người NK nếu người XK không đảm bảo nghĩa vụ giao hàng theo Thư tín dụng ban đầu.

MỤC LỤC

  Thư Tín Dụng Dự Phòng (Stand – By L/C)

  Trong một số trường hợp kinh doanh, L/C đã được mở, người XK đã nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền ứng trước của người NK, nhưng lại không thể hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ giao hàng. Khi đó rủi ro thuộc về người NK (tốn phí mở L/C, mất tiền đặt cọc…). Để đảm bảo quyền lợi cho người nhập khẩu tránh trường hợp này, người NK yêu cầu người XK hãy mở một L/C dự phòng tại ngân hàng Thông Báo. Tức L/C dự phòng này được mở bởi ngân hàng Thông báo (ngân hàng của người XK). Trong đó, L/C này cam kết Ngân hàng mở thư tín dụng dự phòng (tức ngân hàng của người XK) sẽ thanh toán tiền đền bù thiệt hại (tiền đặt cọc, tiền ứng trước và chi phí mở L/C, thậm chí là những thiệt hại do khoản tiền phạt mà đối tác của người NK đã phạt họ) cho người NK nếu người XK không đảm bảo nghĩa vụ giao hàng theo Thư tín dụng ban đầu.

  • Do đó, sự khác nhau cơ bản của L/C thương mại (ban đầu) và L/C dự phòng là L/C Thương mại được mở bởi ngân hàng Mở, còn L/C dự phòng được mở bởi Ngân hàng Thông báo. L/C thương mại bảo vệ lợi ích của người XK khi người NK không có khả năng thanh toán, ngược lại, L/C dự phòng đảm bảo lợi ích cho người NK trong trường hợp người XK không thực hiện nghĩa vụ giao hàng.

  • Tuy nhiên, có thể hiểu nôm na, L/C dự phòng chỉ là ‘hình bóng’ của L/C thương mại ban đầu. Tức là, chỉ khi nào người XK vi phạm nghĩa vụ giao hàng/không giao hàng, thì L/C dự phòng mới có giá trị thực hiện. Ngược lại, nếu không có sự vi phạm của người XK, L/C dự phòng sẽ không được thực hiện.

  • Dĩ nhiên, phí mở L/C dự phòng thông thường là do người XK trả, vì họ không tạo được niềm tin nơi người NK.

  nghiep vu xuat nhap khau thu tin dung du phong Stand by L/C

  Ảnh: Thư Tín Dụng Dự Phòng (Stand – By L/C)

  Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex