Khóa học cùng chuyên gia

L/C Trả Ngay (At Sight L/C) Và L/C Trả Chậm (Defered L/C)

L/C at sight - Thư tín dụng trả ngay: Trước hết đó là một loại thư tín dụng không huỷ ngang, và trong đó người xuất khẩu sẽ được thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ phù hợp với điều khoản quy định trong Thư tín dụng tại ngân hàng chỉ định thanh toán. Trong trường hợp này người xuất khẩu sẽ ký phát (hoặc không ký phát) hối phiếu trả ngay để yêu cầu thanh toán.

MỤC LỤC

  1. L/C at sight - Thư tín dụng trả ngay

  • Trước hết đó là một loại thư tín dụng không huỷ ngang, và trong đó người xuất khẩu sẽ được thanh toán ngay khi xuất trình các chứng từ phù hợp với điều khoản quy định trong Thư tín dụng tại ngân hàng chỉ định thanh toán. Trong trường hợp này người xuất khẩu sẽ ký phát (hoặc không ký phát) hối phiếu trả ngay để yêu cầu thanh toán.

  • Khi muốn thỏa thuận sử dụng L/C trả ngay, người XK và người NK thường ghi trong hợp đồng: “Payment by Irrevocable L/C at sight”. Còn trên L/C, điều này thể hiện ở trường :41D: AVAILABLE WITH [tên ngân hàng] BY PAYMENT hoặc SIGHT PAYMENT. Đồng thời, sẽ ghi ở trường :42C: DRAFT AT SIGHT – hoặc cũng có thể L/C không ghi gì ở trường :42C cả, vì ngân hàng không yêu cầu phát hành hối phiếu trả ngay.

  2. Deferred L/C - L/C trả chậm

  • Là loại L/C trong đó quy định việc trả tiền được tiến hành một lần hay làm nhiều lần cho người XK. Việc trả tiền này sẽ được thực hiện sau một thời gian nhất định kể từ ngày giao hàng (date of B/L) hoặc ngày xuất trình chứng từ (presentation date). Thời hạn thanh toán càng ngắn càng tốt và không nên dài quá một năm.

  • Theo L/C này, người XK giao hàng và xuất trình chứng từ như L/C quy định. Khi bộ chứng từ được NH Mở xác định là hợp lệ, NH Mở thường sẽ phát hành một Cam kết trả tiền và thực hiện việc trả tiền vào ngày đáo hạn như đã quy định, có thể trả một lần hoặc nhiều lần theo thỏa thuận. Và thường ngày đáo hạn này nằm ngoài thời hạn hiệu lực của L/C nên người bán phải lưu ý để mở rộng thời hạn hiệu lực L/C. Xin được nhấn mạnh việc này, Cam kết trả tiền là do ngân hàng Mở viết ra – tức ngân hàng Mở chịu trách nhiệm trả tiền cho người XK khi đáo hạn, bằng tiền của chính mình. Tuy nhiên, trong thực tế, ngân hàng và người NK sẽ thỏa thuận riêng, rằng Ngân hàng sẽ dùng tiền của người NK, tức đợi đến lúc đáo hạn mới lấy tiền của người NK để trả cho người XK. Về phần mình, đây rõ ràng là một rủi ro cho người XK (dù trên danh nghĩa, họ vẫn có thể đòi tiền Ngân hàng Mở vì Ngân hàng Mở đã viết Cam kết trả tiền) trong trường hợp người NK mất khả năng/hoặc không thanh toán khi đáo hạn. Còn về phía người NK, so với L/C trả ngay, người nhập khẩu chỉ chịu trách nhiệm thanh toán khi đến ngày đáo hạn; do đó người nhập khẩu có thời gian để bán hàng, thu tiền hàng để trả cho nghĩa vụ trong L/C.

  • Nếu sử dụng L/C này người bán không được ký phát hối phiếu (trả chậm) để yêu cầu ngân hàng Mở ký nhận nợ lên hối phiếu này. Nếu muốn thực hiện việc ký phát hối phiếu - yêu cầu ngân hàng Mở ký nhận nợ - rồi mới giao chứng từ cho ngân hàng Mở, thì người XK có thể chuyển sang loại L/C khác là Acceptance L/C - mà tạm dịch là L/C Chấp nhận nợ.

  • Khi muốn thỏa thuận sử dụng L/C trả chậm, người XK và người NK thường ghi trong hợp đồng: “Payment by Deferred L/C”. Còn trên L/C, điều này thể hiện ở trường :41D: AVAILABLE WITH [tên ngân hàng] BY DEFERED PAYMENT UNDERTAKING – một cam kết trả tiền sau. Ở trường :42C: DRAFT sẽ không ghi gì cả - vì không yêu cầu/không cho phép người XK phát hành hối phiếu.

  LC at sight tra ngay va Defered LC tra cham

  Ảnh: L/C Trả Ngay (At Sight L/C) Và L/C Trả Chậm (Defered L/C)

  ​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex