Một số tranh chấp giữa người XK và người NK khi sử dụng điều kiện Incoterms trong mua bán hàng hoá quốc tế

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay