Khóa học cùng chuyên gia

Nhờ Thu (Collection), Nhờ Thu Trơn (Clean Collection), Nhờ Thu Kèm Chứng Từ (Documentary Collection)

Thanh toán nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hàng cho người nhập khẩu thì người xuất khẩu sẽ uỷ thác cho Ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền từ người nhập khẩu thông qua ngân hàng đại lý tại nước nhập khẩu. Các loại Nhờ thu: Nhờ thu trơn (Clean Collection) và Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection)

MỤC LỤC

  1. Khái niệm nhờ thu

  Thanh toán nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao hàng cho người nhập khẩu thì người xuất khẩu sẽ uỷ thác cho Ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền từ người nhập khẩu thông qua ngân hàng đại lý tại nước nhập khẩu. Các loại Nhờ thu: Nhờ thu trơn (Clean Collection) và Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection)

  ​2. Nhờ thu trơn - Clean Collection

  Nhờ thu trơn là phương thức mà người XK giao hàng cho người NK và giao luôn bộ chứng từ cho người NK. Ngân hàng chỉ giúp thu tiền hộ chứ không giúp khống chế bộ chứng từ. Phương thức này rủi ro cho cả hai bên, rất giống phương thức T/T – Chuyển tiền, nhưng phí ngân hàng lại cao hơn. Nên gần như hiện nay ít được áp dụng.

  3. Nhờ thu kèm chứng từ - Documetnary Collection

  Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức mà người XK giao hàng cho người NK nhưng giao bộ chứng từ cho ngân hàng giữ. Ngân hàng giúp thu tiền đồng thời giúp người XK khống chế bộ chứng từ, đến khi nào người NK trả tiền thì ngân hàng mới giao chứng từ cho họ.

  Trong trường hợp thanh toán cho phép trả chậm, người XK sẽ phát hành Hối phiếu gửi kèm theo bộ chứng từ để đòi tiền người NK. Như vậy gọi là Nhờ thu theo chứng từ thương mại (tức là bộ chứng từ của lô hàng) có kèm theo chứng từ tài chính (tức là Hối phiếu);

  Có khi người XK không phát hành Hối phiếu gửi kèm theo bộ chứng từ để đòi tiền người NK. Như vậy gọi là Nhờ thu theo chứng từ thương mại (tức là bộ chứng từ của lô hàng) mà không kèm theo chứng từ tài chính (tức là Hối phiếu).

  Cả hai cách trên đều được sử dụng, nhưng thông thường khi thanh toán trả chậm, thì các bên chắc chắn sẽ sử dụng phương thức nhờ thu có kèm theo hối phiếu.

  Các bên trong phương thức thanh toán này:

  Nho Thu (Collection), Nho Thu Tron (Clean Collection), Nho Thu Kem Chung Tu (Documentary Collection)

  Người nhờ thu = Principal = Người xuất khẩu

  Người trả tiền = Drawee = Người nhập khẩu

  Ngân hàng uỷ thác thu = Remitting Bank = Ngân hàng của người xuất khẩu

  Ngân hàng thu hộ = Collecting Bank = Ngân hàng của người nhập khẩu

  Xem thêm: Có hai loại Nhờ thu kèm chứng từ là: D/P và D/A

  4. Rủi ro cho người XK và người NK khi áp dụng phương thức thanh toán này

  Rủi ro cho người XK:

  Người NK không nhận hàng, không thanh toán, trì hoãn thanh toán

  Rủi ro cho người NK:

  Người bán chậm giao hàng, không giao hàng, không giao chứng từ, giao hàng chất lượng kèm, thiếu số lượng.

  ​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex