Khóa học cùng chuyên gia

Phương Thức Trao Chứng Từ Trả Tiền Ngay - Cash Against Documents

CAD là phương thức thanh toán trong đó, người nhập khẩu yêu cầu một ngân hàng mở một tài khoản để thanh toán tiền hàng cho người XK khi người XK đã giao hàng và xuất trình đầy đủ chứng từ.

MỤC LỤC

  1. Phương thức trao chứng từ trả tiền ngay CAD

  CAD là phương thức thanh toán trong đó, người nhập khẩu yêu cầu một ngân hàng mở một tài khoản để thanh toán tiền hàng cho người XK khi người XK đã giao hàng và xuất trình đầy đủ chứng từ.

  Phương thức này thì người XK giao hàng cho người NK nhưng lại giao bộ chứng từ cho ngân hàng của người XK để ngân hàng này khống chế giúp chứng từ.

  Thường áp dụng khi người nhập khẩu có Văn phòng đại diện/Công ty con đại diện cho người NK ở nước XK. Hợp đồng buôn bán thường có sự xuất hiện của bên đại diện này

  2. Quy trình thanh toán 

  2.1. Trường hợp chỉ có 01 ngân hàng là ngân hàng của người XK tham gia

  Thường được áp dụng nhất:

  • Người NK ký quỹ 100% tiền hàng tại ngân hàng của người XK bằng cách mở một tài khoản tín thác (Trust Account)

  Ký quỹ có nghĩa là tiền người NK bị giam lại nhưng người XK cũng không được dùng đến tiền này.

  • Ngân hàng thông báo cho người XK biết người NK đã ký quỹ.

  • Người xuất khẩu giao hàng dưới sự giám sát của đại diện người NK

  • Nếu hàng hoá ổn thoả, đại diện người NK sẽ cấp Thư xác nhận cho người XK.

  Trong thực tế, đôi khi cũng không có thư này.

  • Người XK lập bộ chứng từ hàng hoá + Thư xác nhận này gửi đến ngân hàng yêu cầu thanh toán

  • Ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản Tín thác này sang tài khoản của người XK

  • Ngân hàng giao bộ chứng từ cho người NK

  2.2. Trường hợp chỉ có 02 ngân hàng tham gia: ngân hàng của người XK và ngân hàng của người NK

  • Người xuất khẩu giao hàng dưới sự giám sát của đại diện người NK

  • Người XK lập bộ chứng từ gửi cho đại diện người NK

  • Đại diện người nhập khẩu báo cho người NK biết đã nhận được bộ chứng từ

  • Người NK yêu cầu ngân hàng của người NK chuyển tiền cho người XK thông qua ngân hàng của người XK

  3. Sự khác nhau căn bản giữa Nhờ thu và CAD

  Nhờ thu D/P - D/A: Người XK nhận được tiền rồi mới giao chứng từ (trường hợp này là Ngân hàng giúp người XK khống chế chứng từ, khi nào người NK trả tiền thì ngân hàng mới giao bộ chứng từ ra);

  CAD: Người XK giao chứng từ rồi mới nhận được tiền (ngân hàng giữ tiền của người NK ở đấy, khi nào người XK giao chứng từ thì ngân hàng mới nhả tiền ra)

  ​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

   

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex