Khóa học cùng chuyên gia

TTR acceptable/not acceptable trên L/C có nghĩa là gì?

Thông thường, trường này hay ghi cách thức ngân hàng Mở sẽ trả tiền cho bên người XK (cho phép TTR hay không cho phép TTR). Hướng dẫn cách thức, địa chỉ mà ngân hàng Thông báo sẽ gửi chứng từ đến cho ngân hàng Trả tiền/ngân hàng Mở/Ngân hàng Xác nhận…

MỤC LỤC

   INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK 

  Thông thường, trường này hay ghi cách thức ngân hàng Mở sẽ trả tiền cho bên người XK (cho phép TTR hay không cho phép TTR). Hướng dẫn cách thức, địa chỉ mà ngân hàng Thông báo sẽ gửi chứng từ đến cho ngân hàng Trả tiền/ngân hàng Mở/Ngân hàng Xác nhận…

  Ví dụ, trường này ghi:

  “REIMBURSEMENT BY TELECOMUNICATION IS PROHIBITED”

  Hoặc ghi khác đôi chút, nhưng cùng ý nghĩa: “TTR IS NOT ACCEPTABLE”

  Ghi như vậy có nghĩa là gì? TTR - Telegraphic Transfer Reimbursement - Đây chính là thỏa thuận về cách mà ngân hàng Mở sẽ trả tiền cho ngân hàng Thông báo. Ngân hàng Thông báo thì muốn: (1) chỉ cần đánh một bức điện đòi tiền (telephraphic transfer – t/t), thì ngân hàng Mở sẽ phải chuyển tiền/trả tiền/reimburse, bộ chứng từ sẽ được gửi sau/đến sau cho ngân hàng Mở. Lúc này, rủi ro sẽ thuộc về ngân hàng Mở (vì bộ chứng từ có thể bất hợp lệ, làm giả hoặc thất lạc chứng từ). Còn ngân hàng Mở thì muốn: (2) phải nhận được bộ chứng từ rồi mới chuyển tiền cho ngân hàng Thông báo, chứ không chỉ một bức điện đòi tiền (telephraphic transfer – t/t) mà đã chuyển tiền cho bên kia.

  Do vậy mà trên L/C được mở ra, phần lớn các ngân hàng Mở thường yêu cầu nội dung: “TTR is not acceptable” = “Telephraphic Tranfer Reimbursement is not acceptable”. Ghi như vậy nghĩa là ngân hàng Mở muốn như trường hợp thứ (2), và tạm dịch là “không cho phép ngân hàng Thông báo đòi tiền bằng điện” và ngân hàng Mở phải nhận được chứng từ rồi mới trả tiền cho ngân hàng Thông báo.

  Trong trường hợp người XK muốn sử dụng dịch vụ xác nhận và/hoặc chiết khấu chứng từ bởi ngân hàng Thông báo, ngân hàng Thông báo thường muốn L/C được mở phải ghi “TTR acceptable”. Người bán phải hiểu tập quán này và thỏa thuận trước với người NK – để nhận được sự đồng ý từ ngân hàng Mở. Nếu ngân hàng Thông báo và ngân hàng Mở có mối quan hệ chi nhánh của cùng ngân hàng mẹ - hoặc quan hệ đại lý thân thiết cùng nhau, việc thỏa thuận về TTR là tương đối dễ dàng.

  ​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex