Bảo hiểm hàng hoá XNK

Giám Định Tổn Thất, Khiếu Nại Bảo Hiểm Đòi Bồi Thường
Lưu Ý Về Chứng Thư Bảo Hiểm Trong Thanh Toán Tín Dụng Chứng Từ
Nội Dung Của Một Đơn Bảo Hiểm
Quy Trình Nghiệp Vụ Mua Bảo Hiểm Cho Một Lô Hàng
Các Điều Kiện Bảo Hiểm Loại Trừ
Điều Kiện Bảo Hiểm Loại A – ICC (A)
Điều Kiện Bảo Hiểm Loại B – ICC (B)
Điều Kiện Bảo Hiểm Loại C – ICC (C)
Điều Kiện Bảo Hiểm (Insurance Clause)
Các Loại Hợp Đồng Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
Ai Nên Mua Bảo Hiểm Cho Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
Mức phí bảo hiểm hàng hoá hàng hải tại một số công ty Bảo hiểm
Lưu ý về nội dung của chứng thư bảo hiểm trong mua bán ba bên
Vấn đề thụ hưởng và chuyển giao quyền thụ hưởng tiền bảo hiểm bồi thường
Sự khác nhau giữa Giấy chứng nhận Bảo hiểm Insurance Certificate, Đơn bảo hiểm Insurance Policy, Giấy xác nhận bảo hiểm Insurance Cover Note
Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn Đăng ký ngay