Khóa học cùng chuyên gia

Điều Kiện DPU - Delivered at Place Unloaded - Incoterms 2020

Giao hàng tại một nơi quy định ở nước người mua và người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu tại điểm tập kết đã thoả thuận ở nước người mua. Người bán phải thuê phương tiện vận tải/trả cước phí để chở hàng đến nơi đến quy định và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi giao hàng đó. Người bán phải chịu rủi ro liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng được giao như vậy.

MỤC LỤC

  ĐIỀU KIỆN DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED) INCOTERMS 2020

  1. Tóm tắt chung về Điều kiện Delivered at Place Unloaded DPU- Incoterms 2020

  DPU = Delivered at Place Unloaded

  Giao hàng tại một nơi quy định ở nước người mua và người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải

  Giao hàng tại một nơi quy định ở nước người mua và người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu tại điểm tập kết đã thoả thuận ở nước người mua. Người bán phải thuê phương tiện vận tải/trả cước phí để chở hàng đến nơi đến quy định và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi giao hàng đó. Người bán phải chịu rủi ro liên quan đến hàng hoá cho đến khi hàng được giao như vậy.

  Nghiep Vu Xuat Nhap Khau Incoterms 2020 DPU -Delivered at Place Unloaded

  Ảnh: DPU - người xuất khẩu phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải

  2. Nghĩa vụ cụ thể về Chi phí và Rủi ro của Điều kiện Delivered at Place Unloaded DPU

  2.1. Người bán thông quan XK, người mua thông quan NK

  2.2. Người bán thuê phương tiện vận tải

  • Người bán sẽ trả cước chặng chính Ocean freight hoặc Air freight;

  • Người bán sẽ trả THC đầu đi;

  • Người bán sẽ trả THC đầu đến cho dù là DPU giao ở cảng biển đến/sân bay đến, hay là DPU giao tại kho người mua đi chăng nữa.

  2.3. Địa điểm giao hàng ở nước người mua.

  Hai bên có thể lựa chọn thỏa thuận trong hợp đồng địa điểm giao hàng theo một trong những cách:

  • DPU (Sân bay đến/Sân bay Changi)

  • DPU (Cảng biển đến/cảng Singapore)

  • DPU (kho của người mua)

  Tuy nhiên trong thực tế, hai bên thường ít thỏa thuận giao hàng DPU (kho người mua). Vì, việc dỡ hàng tại kho người mua là do người mua tiến hành, do vậy dùng điều kiện DAP sẽ phù hợp hơn. Hoặc thường thấy nhất là hai bên chọn giao theo DDP (kho người mua) – người bán sẽ làm hết tất cả mọi việc – kể cả thông quan nhập khẩu, người mua chỉ đợi hàng về đến kho, tự dỡ hàng xuống là xong.

  2.4. Việc bốc, dỡ

  • Người bán chịu chi phí + rủi ro cho việc bốc hàng lên xe containers tại xưởng của mình

  • Người bán chịu chi phí + rủi ro cho việc bốc hàng lên tàu tại cảng bốc (chịu phí THC phí THC đầu bốc)

  • Nếu thỏa thuận DPU (cảng đến/sân bay đến) thì Người bán chịu chi phí + rủi ro cho việc dỡ hàng xuống tàu tại cảng đến/sân bay đến (chịu phí THC phí THC đầu dỡ); người mua chịu chi phí + rủi ro cho việc dỡ hàng xuống xe containers tại xưởng của mình.

  • Nếu thỏa thuận DPU (kho người mua) thì Người bán chịu chi phí + rủi ro cho việc dỡ hàng xuống tàu tại cảng đến/sân bay đến (chịu phí THC phí THC đầu dỡ); người bán chịu luôn chi phí + rủi ro cho việc dỡ hàng xuống xe containers tại xưởng của người mua.

  (hoặc có thể khác đi tuỳ thoả thuận trong hợp đồng)

  2.5. Việc chuyển rủi ro

  Rủi ro của hàng hoá sẽ được chuyển từ người bán sang người mua sau khi người bán đã dỡ hàng xuống khỏi tàu/sân bay/xe tải/xe container tại địa điểm giao hàng được thỏa thuận. Nếu có rủi ro cho việc dỡ hàng tại nơi giao hàng đó, người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  2.6. Không quy định ai phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Nhưng người bán nên mua bảo hiểm

  3. Lưu ý khi sử dụng điều kiện Delivered at Place Unloaded DPU

  • Điều kiện này tương đương với điều kiện DAT – Delivered at Terminal (giao hàng tại điểm tập kết) của Incoterms 2010.

  • Hai bên có thể lựa chọn thỏa thuận trong hợp đồng địa điểm giao hàng theo một trong những cách: DPU (Sân bay đến/Sân bay Changi); DPU (Cảng biển đến/cảng Singapore); DPU (kho của người mua). Tuy nhiên trong thực tế, hai bên thường ít thỏa thuận giao hàng DPU (kho người mua). Vì, việc dỡ hàng tại kho người mua là do người mua tiến hành, do vậy dùng điều kiện DAP sẽ phù hợp hơn. Hoặc thường thấy nhất là hai bên chọn giao theo DDP (kho người mua) – người bán sẽ làm hết tất cả mọi việc – kể cả thông quan nhập khẩu, người mua chỉ đợi hàng về đến kho, tự dỡ hàng xuống là xong.

  ​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex