06 Nội Dung Quan Trọng Của Một Điều Kiện Incoterms 2020

1. Ai làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ai làm thủ tục thông quan nhập khẩu? 2. Ai thuê phương tiện vận tải chặng chính (trả cước thuê tàu, máy bay) 3. Địa điểm giao hàng 4. Ai chịu rủi ro lúc bốc hàng lên, ai chịu rủi ro lúc dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải? 5. Việc chuyển rủi ro của hàng hoá từ người bán sang người mua như thế nào? 6. Ai phải/Ai nên mua bảo hiểm cho lô hàng?

MỤC LỤC

  06 NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT ĐIỀU KIỆN INCOTERMS

   Nói đến một điều kiện Incoterms, chỉ cần nhớ 06 nội dung chính sau đây

  1. Ai làm thủ tục thông quan xuất khẩu, ai làm thủ tục thông quan nhập khẩu?

  • Hoàn thành các thủ tục theo quy định hải quan
  • Đóng đầy đủ các khoản phí và lệ phí (nổi và chìm)
  • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.

  2. Ai thuê phương tiện vận tải chặng chính (trả cước thuê tàu, máy bay)

  • Ai trả O.F = Ocean freight hay Air Freight (cước chặng chính)
  • Ai trả THC at POL (terminal handling charge – phí bốc hàng lên ở cảng đi)
  • Ai trả THC at POD (terminal handling charge – phí bốc hàng lên ở cảng đến)

  3. Địa điểm giao hàng

  Địa điểm giao hàng là địa điểm mà người bán chịu chi phí tới chỗ đó.

  • Ở nước nào?
  • Chính xác là ở đâu?

  4. Ai chịu rủi ro lúc bốc hàng lên, ai chịu rủi ro lúc dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải?

  • Bốc hàng lên phương tiện vận tải tại kho người bán
  • Bốc hàng lên tàu/máy bay tại nước người bán
  • Dỡ hàng xuống khỏi tàu/máy bay tại nước người mua
  • Dỡ tại xuống phương tiện vận tải tại nước người mua

  5. Việc chuyển rủi ro của hàng hoá từ người bán sang người mua như thế nào?

  Xác định thời điểm và nơi mà người bán kết thúc trách nhiệm đối với những rủi ro của hàng hóa nữa.

  6. Ai phải/Ai nên mua bảo hiểm cho lô hàng?

  Có những điều kiện quy định người bán phải mua bảo hiểm cho lô hàng. Có những điều kiện không quy định ai phải mua bảo hiểm. Nếu không quy định, thì ai thấy nên mua bảo hiểm thì sẽ mua cho chính lô hàng của mình.

  Nghiep Vu Xuat Nhap Khau Incoterms 2020

  Ảnh: Phòng Thương Mại Quốc Tế ICC đã cập nhật bản Incoterms 2020

   

  ​​​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

   

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex