Khóa học cùng chuyên gia

Công ước Viên 1980 - Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế

Công ước Viên 1980 (CISG) là một hiệp ước quốc tế được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 4 năm 1980. Công ước này quy định các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm các vấn đề như hình thành hợp đồng, nghĩa vụ của bên bán và bên mua, trách nhiệm về hàng hóa không phù hợp, giải quyết tranh chấp.

MỤC LỤC

  1. Công ước Viên 1980 - Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế

  >> Quý Học viên tải đầy đủ Công ước Viên 1980 - Công ước của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế PDF tại:  https://www.simex.edu.vn/img_data/374758135912.pdf

  Công ước Viên 1980 (CISG) là một hiệp ước quốc tế được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 4 năm 1980. Công ước này quy định các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm các vấn đề như hình thành hợp đồng, nghĩa vụ của bên bán và bên mua, trách nhiệm về hàng hóa không phù hợp, giải quyết tranh chấp.

  Trung tâm Xuất nhập khẩu Sài Gòn - Simex là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Trung tâm Simex đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

  CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  2. Nhận định về Công ước Viên 1980

  Công ước Viên 1980 là một văn bản pháp lý quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với thương mại quốc tế. Công ước này đã góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển.

  Công ước Viên 1980 có những ưu điểm sau:

  • Thống nhất luật áp dụng: Công ước đã thống nhất luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bất kể các bên có quốc tịch hay pháp nhân của quốc gia nào. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển.
  • Cung cấp khung pháp lý chặt chẽ: Công ước đã quy định một khung pháp lý chặt chẽ cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm các vấn đề như hình thành hợp đồng, nghĩa vụ của bên bán và bên mua, trách nhiệm về hàng hóa không phù hợp, giải quyết tranh chấp. Điều này giúp các bên tham gia hợp đồng có thể dễ dàng xác định các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời góp phần giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng một cách hiệu quả.

  Tuy nhiên, Công ước Viên 1980 cũng có một số hạn chế sau:

  • Không áp dụng cho tất cả các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế: Công ước chỉ áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, không áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa nội địa hoặc các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có quy định loại trừ hoặc sửa đổi các quy định của Công ước.
  • Các bên có thể thỏa thuận loại trừ hoặc sửa đổi các quy định của Công ước: Các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận loại trừ hoặc sửa đổi các quy định của Công ước. Điều này có thể dẫn đến sự không thống nhất trong việc áp dụng Công ước.

  CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  3. Khuyến nghị

  Trung tâm Simex khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần nắm vững các quy định của Công ước Viên 1980. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia hợp đồng.

  Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi áp dụng Công ước Viên 1980:

  • Xác định xem hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước Viên 1980 hay không.
  • Xem xét các thỏa thuận loại trừ hoặc sửa đổi các quy định của Công ước Viên 1980 trong hợp đồng.
  • Trao đổi ý kiến với luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế để được tư vấn cụ thể về các quy định của Công ước Viên 1980 có thể áp dụng cho hợp đồng của mình.

  Cong uoc vien 1980

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex