Khóa học cùng chuyên gia

Bán hàng theo mẫu và những vấn đề cần lưu ý trong giao dịch quốc tế

Những điều phải ghi trong hợp đồng liên quan đến mẫu: Người bán hay người mua làm mẫu? Chi phí làm mẫu, chi phí gửi mẫu ai chịu? Có bao nhiêu mẫu mẫu? Mỗi bên giữ mấy mẫu? Bao giờ gửi mẫu, bao giờ làm mẫu, bao giờ duyệt mẫu? Ràng buộc trách nhiệm khi xác nhận/duyệt mẫu trễ?

MỤC LỤC

  1. Thuật ngữ về mẫu:

  Samples: Mẫu

  Original Samples: Mẫu gốc

  Counter Samples: Mẫu đối

  Samples for Approval/Confirmation/Acceptance: Mẫu gửi duyệt

  Approved/Accepted/Confimed Samples: Mẫu đã duyệt

  Samples for mass production: Mẫu đưa vào sản xuất

  2. Những điều phải ghi trong hợp đồng liên quan đến mẫu:

  Người bán hay người mua làm mẫu?

  Chi phí làm mẫu, chi phí gửi mẫu ai chịu?

  Có bao nhiêu mẫu mẫu? Mỗi bên giữ mấy mẫu?

  Bao giờ gửi mẫu, bao giờ làm mẫu, bao giờ duyệt mẫu?

  Ràng buộc trách nhiệm khi xác nhận/duyệt mẫu trễ?

  Mẫu không được có những khuyết tật ẩn tì mà mắt thường không nhìn thấy được

  Mẫu là một phần không tách rời hợp đồng này

  Ví dụ:

  Quality/specification/discription of goods.

  As samples which the Buyer approved and sent the Seller on 16th May 2018. The sample cost will be free of charge (f-o-c) with the courier cost onto Seller’s account/The sample making cost and the mould opening cost as well shall be onto the Buyer’s account and the courier cost shall be onto the other side’s account.

  The samples shall be made into 06 (six) samples. The Buyer keeps 02 (two) samples, the Seller keeps 02 (two) samples and the independent 3rd survey party keeps 02 (two) ones.

  The Seller will send the samples for the Buyer’s reference and approval within 02 weeks prior to ETD date and the Buyer shall show their approval within 10 days before ETD date at least. In case the Buyer fails to execute his obligation, then he must take all risk and cost arising from or related to such failure.

  The samples must have no any inherent factors and the samples are the parts not separated from this contract.

  ​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex