Khóa học cùng chuyên gia

Điều khoản Bao Bì Ký Mã Hiệu Packaging and Marking Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

Các nội dung cần thoả thuận trong hợp đồng liên quan đến điều khoản này Số lượng bao bì. Số lượng bao dự phòng? Người bán hay người mua cung cấp bao bì? Nếu người mua cung cấp bao bì, thời hạn gửi bao bì cho người bán? Chế tài người mua nếu gửi chậm bao bì ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Nếu người bán làm bao bì theo yêu cầu của người mua, bao giờ người mua gửi thông tin (thiết kế, chất liệu, số lượng, chỉ định nhà cung cấp - nếu có…) cho người bán làm? Bao giờ người bán gửi mẫu bao bì cho người mua duyệt? Bao giờ người mua duyệt mẫu? Ràng buộc trách nhiệm nếu xác nhận trễ. Nội dung của thiết kế bao bì? Nội dung của shipping mark (nếu có) Hướng dẫn đóng gói nếu cần…

MỤC LỤC

  ĐIỀU KHOẢN BAO BÌ KÝ MÃ HIỆU PACKAGING AND MARKING TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  Các nội dung cần thoả thuận trong hợp đồng liên quan đến điều khoản này:

  • Số lượng bao bì. Số lượng bao dự phòng?

  • Người bán hay người mua cung cấp bao bì?

  • Nếu người mua cung cấp bao bì, thời hạn gửi bao bì cho người bán? Chế tài người mua nếu gửi chậm bao bì ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

  • Nếu người bán làm bao bì theo yêu cầu của người mua, bao giờ người mua gửi thông tin (thiết kế, chất liệu, số lượng, chỉ định nhà cung cấp - nếu có…) cho người bán làm? Bao giờ người bán gửi mẫu bao bì cho người mua duyệt? Bao giờ người mua duyệt mẫu? Ràng buộc trách nhiệm nếu xác nhận trễ.

  • Nội dung của thiết kế bao bì?

  • Nội dung của shipping mark (nếu có)

  • Hướng dẫn đóng gói nếu cần…

  Ví dụ:

  • Quantity of bags: 1,000 bags with 2% of empty bags as a supplement.

  • The Seller will develop the bags by using local bag suppliers with the confirmation from the Buyer for final/approved bags based on the fact that the Seller sends the bag sample to the Buyer within 15 days prior to ETD date. In case the Seller fails to execute his obligation, then he must take all risk and cost arising from or related to such failure.

  • Regarding to the artwork/marka/marking/maquette/design of the bags, the Buyer shall sent the content to the Seller within 25 days prior to ETD date. In case the Buyer fails to execute his obligation, then he must take all risks and costs arising from or related to such failure. The Buyer shall take all resposibility (risks and costs) on the content of artwork. In case of any legal action from 3rd parties realted to such content.

  • On the surface of cartons and pallets, the Seller shall mention the information as follows:

  Name of goods:

  Contract No. or Inv No or Lot No.:

  Name of customer:

  Net weight – Gross Weight 

  Origin:

  Production date:

  • Packing Instruction:

  The cargo shall be packed into PP bags of 25kilos/bag with PE inner liner and well sewed at both heads with good red thread.

  nghiep vu xuat nhap khau Packaging and Marking

  Ảnh: Điều khoản Bao Bì Ký Mã Hiệu Packaging and Marking Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

  ​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex