Khóa học cùng chuyên gia

Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế Là Gì?

Hợp đồng: là sự thoả thuận của các bên đương sự nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc đình chỉ quan hệ pháp lý nào đó. Mua bán hàng hoá: là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận (Luật thương mại)

MỤC LỤC

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

  1. Khái niệm

  Hợp đồng: là sự thoả thuận của các bên đương sự nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc đình chỉ quan hệ pháp lý nào đó.

  Mua bán hàng hoá: là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thoả thuận (Luật thương mại)

   hop dong mua ban hang hoa quoc te

  Ảnh: Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

  2. Đặc điểm Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế 

  Chủ thể: là các bên có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau

  Đối tượng hợp đồng: hàng hoá được di chuyển qua biên giới quốc gia của một nước

  Đồng tiền tính giá: là ngoại tệ đối với 1 hoặc cả 2 bên (đồng Euro là một ngoại lệ).

  Chịu sự chi phối của nhiều hệ thống luật khác nhau

  3. Điều kiện hiệu lực của HĐMBQT

  Chủ thể HĐ phải có tư cách pháp lý trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

  Đối tượng HĐ phải được phép xuất nhập khẩu

  Hình thức HĐ phải hợp pháp

  Nội dung HĐ theo luật quy định

  4. Hình thức của hợp đồng

  Theo Công ước Vienna 1980: Hợp đồng ngoại thương bao gồm hình thức văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào.

  Theo Luật thương mại VN: Hợp đồng ngọai thương phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

  Bố Cục

  •  Phần mở đầu

  Những thông tin về chủ thể hợp đồng

  •  Phần nội dung:

  Thường gồm 3 cụm điều khoản:

  Những điều khoản chủ yếu/bắt buộc:

  Những điều khoản thường lệ

  Những điều khoản tuỳ nghi

  • Phần cuối và ký kết hợp đồng

  ​​Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex